آخرین اخبار «چشمه های جوشان

اگر از آب جاری تمیز نوشیدید نشانه مالی است که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید . آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید . اگر از آب رودخانه یا سیل که کثیف بود نوشیدید مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد. اگر ببیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می خورد دلیل بر تلخی زندگی اوست.

اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت خواهد بود. اگر موافق مسیر رودخانه در حرکت باشید تعبیرش این است که شما نیز با این سبک زندگی راضی هستید و اگر مخالف باشید مفهومش نارضایتی شما از وضعیت فعلی تان است. وقتی به چشمههای اسرارآمیز سورت برسید، با دو چشمه از آب شور و شیرین مواجه میشوید که از نظر رنگ و بو نیز کاملاً متفاوتاند. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید .

امام صادق (ع) فرمـود: «بر هیچ تخته خشکیده ای نمی نشست مگر آنکه سبز مـی گشت و بر هیچ زمینـی بـی آب و علف قرار نمی گرفت مگر آن که سرسبز مـی گشت و به همیـن جهت خضر نامیده شـد». دهانه این غار در موقعیت جغرافیایی ۴۶ درجه و ۵۲ دقیقه طول شرقی ، ۳۶ درجه و ۴۹ دقیقه عرض شمالی در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته است . حمل کردن آب در خواب نشانه کمک در یک موقعیت بسیار دشوار است.

تعبیر حمل کردن آب در خواب نشانه خوبی است. دیدن شیر آب در خواب نشانه توانایی شما در کنترل احساساتتان است. اگر شیر چکه می کرد تعبیرش این است که باید مراقب باشید که به راحتی عاشق نشوید. اگر ببیند که از آب صاف خوشگواری مقدار زیادی خورد ، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود . چشمههای آب گرم به دلیل خواص درمانیشان از جاذبههای گردشگری ایران محسوب میشوند. چشمه مرتضی علی طبس از دو آب سرد و گرم تشکیل میشود که در نوع خود آدمی را در اسرار خلقت به تفکر وامیدارد. چشمه مرتضی علی طبس با زیباییهای فوقالعاده خود از دل کویری گرم و خشک میجوشد.

وی یکی از پیامبران است که قرآن نبوت و پیامبری او را بیان کرده است.او فردی مهربان وبا تقوا بوده ودر مهمان نوازی شهرت داشته و قوم خود را به پرستش خدا دعوت می نموده است. اگرکسی آب تیره بر وی ریخت ، به این نشانه است که از آن فرد شر و بدی به او میرسد. اگر در خواب ببیند که کسی آب پاک بر روی او ریخت ، به این معنی است که از آن شخص خیر و منفعت به او می رسد .

اگر بیند که آب صافی در پیاله ، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند ، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد ، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند . جمعیت روستا در برخی از روزهای تابستان به 3000 نفر می رسد و در زمستان از 200 نفر که ساکنین همیشگی آن هستند فراتر نمی رود.

دوره استفاده از آبگرم محلات در فصل بهار و به ویژه تابستان است. اما اگر جریان آب مزاحم شنای شما بود یا برخلاف جریان آب شنا میکردید تعبیرش این است که مشکلات زندگی اجازه استفاده و لذت بردن را به شما نمی دهد. اگر در خواب دیدید که در آب بازی میکردید تعبیرش این است که به زودی عاشق میشوید و زندگی جدیدی را آغاز میکنید. اگر در روخانه شنا می کردید تعبیرش این است که به زودی به سفر خوبی خواهید رفت. به زودی اخبار خوبی را خواهید شنید.

تعبیر دیدن آب بازی در خواب آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد . اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد. اگر ببیند از جویی ناشناخته آب زلال می خورد به کار ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد رسید. اگر در خواب آب را تیره و کثیف ببیند ، نشانه غم و اندوه بسیار است . دیدن آب تیره ای که روان است به این نشانه است که ظلمی براهل زمین حاکم می شود.

اما همانطور که در مورد انواع آب آشامیدنی اتفاق می افتد ، منبع آب کلید اصلی آن است. اسامی نابی که بسیار شنیده شدهاند اما کمتر به عنوان مقصد سفر انتخاب شدهاند و شایدکمتر دیده شده باشند. هنگامی که میزان PH آب کمتر از 7 می شود، آب خاصیت اسیدی پیدا می کند و استفاده از این نوع آب به سلامتی انسان آسیب می رساند، در مناطقی که آب مصرفی اسیدی باشد استفاده از آب قلیایی پیشنهاد می شود.

اگر ببیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص می شود اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است خیلی زود به وطنش باز میگردد. اگر در خواب دیدید که روی چیزی آب می ریختید تعبیرش این است که قصد دارید به دیگران کمک کنید تا مشکلاتشان را حل کنند. چنانچه در پاییز و به این منطقه سفر کردید، میتوانید جنگلهای هیرکانی را به صورت هفت رنگ در ریگ چشمه مشاهده کنید.

چنانچه دوست دارید در اطراف چشمه اقامت داشته باشید و شبی خاطرهانگیز را برای خود رقم بزنید، مراکز اقامتی مناسبی در اطراف چشمه آمادهی خدمترسانی به شما هستند. آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد . در 4 کیلومتری شمال شرقی آثار بیشاپور، غار بزرگی قرار دارد که یکی از آثار دیدنی تاریخ ایران باستان در آن جاست. به فاصله ۶ کیلومتری شرق رفسنجان در روستای قاسم آباد واقع شده و در اصل قنات قدیمی است که اهالی منطقه در سال های گذشته از آب آن استفاده درمانی می کرده اند آب چشمه از نوع کلروره سدیک و سولفات منیزیم سود و ترکیبات شیمیایی آن مشابه آب چشمه معدنی «لون لوسونیه» فرانسه است.

چشمه آب معدنی گراو در 5 کیلومتری غرب تفرش قرار دارد. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است . اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود.

دیدگاهتان را بنویسید