ثبت جهانی جنگلهای ارسباران؛ از شایعه تا واقعیت/ چرا جنگلهای ارسباران ثبت جهانی نمیشود؟

چشماندازی زیبا به مناظر جنگلی در این مسیر کوهستانی انتظارتان را میکشد و در نهایت بعد از حدود ۳ ساعت پیادهروی به مسیر پلکانی قلعه خواهید رسید. رتبه بعدی متعلق به استان گیلان است که ۲۶ درصد از این جنگلها را شامل میشود. رنان میگوید تنظیمات طبیعی بشریت برادری و برابری و آزادی است (اما نه آنکه در مغرب زمین است). مهدی نعمتی در دیدار با مدیر جهاد کشاورزی، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری ورزقان و کارکنان آنها با تاکید بر نقش حیاتی منابع طبیعی در تدام و استمرار حیات بشری، تلاش آحاد مختلف جامعه را برای حفاظت از ثروتهای خدادادی به ویژه مراتع و مناطق جنگلی ضروری دانست.

این عید را نه برای انتشار کتاب و افتخار مذهب ما گرفتهایم. خالهای روی بدن جگوار بسیار شبیه به گل سرخ است که وجه تمایزی برای شناسایی این پلنگ از دیگر گربهسانان جهان است. بیشترین میزان عاج قاچاق را در جهان کشورهای ………………. مناطق حاره ایجاد کننده سامانه های هوایی جهان هستند و نابودی جنگل آمازون سامانه های هوایی را برای همیشه تغییر خواهد داد. زنگ اخبار را زدند، اعضای مجلس در سر میز کتابت که دورش صد نیمکت نهاده شده هرکس در جای خود ایستادند. بعضی میگویند برادر حسین آفتابه را با خود آورده و خود در آورده. رفتیم چادر سردار. حسین پهلوی من نشسته بود، گفت میزان هوا خیلی پایین افتاده، باید بعد از دو ساعت باران شدید بیاید.

» بعد از آن با روی گشاده و صولت شاهانه نظر مرحمتی به اطراف و حضار نموده، با اینکه قدغن بود، همهٔ حاضرین حتی فرنگیان به آواز بلند «زنده باش! پاکت سوم یکی از رفقای من، که جزئی رنجشی در میان بود، از تبریز نوشته. کف جنگل آمازون بسیار تاریک است؛ زیرا فقط ۱ درصد از نور از میان تاج درختان عبور میکند. در حضور شما من که پادشاه موروثی این ملک هستم اعتراف میکنم که ادارهٔ ایران غیرمنظم است؛ تبعه که ودیعهٔ خدا است از سرنوشت خود شاکی است، از بدسلوکی حکام متفرق میشوند، و از وطن خود به تنفر تمام هجرت مینمایند، عرایض تبعه به ما نمیرسد، رجال دولت به ما خیانت میکرده، کسی به کار دولت نپرداخته، و رفع احتیاج و مظالم ملت را نساخته!

میدارند، و از پرتو انوار او اقتباس دیگران و استفادهٔ گمراهان را مانع میشوند، و نمیدانند که در دنیا یک نفر عالم نیست که منکر شرافت کتاب آسمانی ما باشد. این اتفاق جنگل ابر را دگرگون کرده و آب و هوایی متفاوت از سراسر سمنان به آن داده است. اگر اینجا بودی به آن مظلوم کمک میکردی! اگر وجدان داشتید ایران را وطن خود میپنداشتید، پادشاه دوست بودید، شرف خود را حفظ میکردید، خودتان را خاک پای سفرای خارجه نمی کردید، به شفاعت آنها ملتجی نمیشدید.

هرجا قانون نیست حفظ مراتب شرف و ناموس نیست. هر ملت که به استعمال آن دوا معتاد نیست بهایم و وحشی است. اتابک اعظم جانشین ما است؛ اوامر ما را به مجلس تبلیغ میکند، و جریان توضیحات مجلس را در طبق آن زمینه که صحه گذاشتهایم ناظر، و اجرای اورا محصل مقتدر است. دکتر دایسون باقیمانده بدن یک سایبورگ را مییابد و با پیوند مغز و بدن او را نجات داده و آلیتا مینامد. تحقیقات نشان داده است که میوه آن اثر ضد احتقان کبدی دارد و مصرف آن باعث کاهش تراکم خون در این عضو می شود.

ارسباران از نوع جنگل های هیرکانی است و با نام هایی مانند، آرازبار، قراچه داغ و قره داغ هم شهرت دارد. حکیمی میگوید: در مملکت بیقانون اساس زندگانی متزلزل است، سعادت و برکات نیست، نام متمدنی بر آن ملک و ملت خلاف است. همچنین با نام فانوس پروازی, مار پرنده, حشره تمساحی و در میان بسیاری از نام های دیگر, حشره سر بادام زمینی, آفرینش مرموزی دارد. اگر چه میزان بارندگی در این منطقه دارای نوسان ۶۰۰- ۳۰۰ میلی متر در سال است اما به طور عمده بیشتر روزهای سال، هوا مه آلود بوده و این امر تاثیر بسزایی در افزایش بیلان آب و ذخیره سازی آن در خاک دارد.

براساس یک مطالعه تازه، قطع جنگل و تغییر اقلیم به توانایی جنگل های بارانی آمازون برای جذب کربن آسیب جدی رسانده به طوری که بخش های قابل توجهی از آن بیش از آنکه دی اکسید کربن جذب کند، این گاز را دفع می کند. رنان در رد و انکار الوهیت مسیح میگوید عجبا، امروز هر حادثه که در عالم اتفاق افتد و واقع شود سر سخن اول او تاریخ ولادت مسیح است؛ تاجگذاری سلاطین، جنگ و صلح اقوام و ملل، بنای عمارات بزرگ و آثار عظیمه، وفات معارف و سایر وقایع تاریخی را از روز ولادت نامعلوم او ابتدا میکنند، ولی ما به این قدر امتیاز و احترام اکتفا نمیکنیم، میخواهیم او را جبراً خدای خودمان قرار بدهیم، و از او که جز بشر عاجزی نبود گردانندهٔ این دستگاه عظیم خلقت بسازیم.

این منطقه با چشماندازهای طبیعی و خارقالعاده و نیز آثار تاریخی ارزشمند، یکی از مناطق محبوب گردشگری در شمال غربی ایران محسوب میشود. بعد از روی تخت برخاست، معلوم بود که شعف نتایج اقدام تاریخی امروز وجود مبارکشان را مهیج میداشت. آن سیه چرده که شیرینی عالم با او بود و معروف شما است سرتیپی را گرفت؛ که میتواند منکر قدردانی رجال ما باشد! من با پیروان دیوانهٔ آنها کار دارم که چرا حق و باطل را نمیفهمند؟ اگر وجدان دارید چرا به استقرار عدل مخالفت میکنید؟

شما را به آیین اسلام و خدای واحد قسم میدهم که در استقرار این بنای خیر و وضع «یاسای مظفری» که دیباچهٔ ترقی و سنگر حفظ استقلال است چنان سعی نمایید که به معالجهٔ پسران محبوب خود میکنید. دیگری میگوید عقول چندینهزار سالهٔ بشری از ادویهجات تجارب خودشان، برای معالجهٔ خواص بهایمی انسان، معجون نافعی ترکیب نموده و اسم اورا قانون نهاده است. رفقا چون منتظر کاغذجات خود بودند پرسیدند، معلوم شد چند مکتوب به اسم همهٔ ما هست، عذر خواست آورد، داد. همچنين مديريت بحران کشور بايد درباره علت مهار نشدن آتشسوزي جنگلهاي ارسباران پس از چهار روز پاسخگو باشد.» اما سرانجام مهار آتش آنقدر طولاني شد كه وزير دفاع دستور داد، نيروهاي مسلح و ارتش به كمك بيايند.

از این صدای شعفانگیز از خواب بیدار شدم، دیدم آنقدر خوابیدهام که اندامم آماس کرده. متنکر نشستم، دیدم از خواب بهتر چیزی نیست، سر خود را به بالین گذاشتم و باز خوابیدم، تا کی بیدار شوم… رفتم دم تلفون صدا کردم، روی همدیگر را قولاً بوسیدیم. خوب است، املاک غلهخیز زیاد دارد، کار بسیار با بهره و منفعت درست کرده، تا آسیا یک فرسخ تلفون کشیده. وجود آبشاری در جنگل نایانگیز که از سفرههای آب زیر زمینی به وجود آمده و آب بسیار زلالی دارد، جنگل را به یکی از معروف ترین جنگل های ایران تبدیل کرده است. ما را از ادبیات او چه حاصل.

در عالم، مذاهب دیگر هست که اساساً از مذهب ما قدیمتراست، ولی با این کتب علاوه بر نشر نصرانیت نشر تمدن و تهذیب اخلاق نیز بعمل آمده. از این رو نقش بسزایی در چرخههای طبیعت از جمله زندگی انسانها بر روی کره خاکی دارند. تغییرات آب و هوایی یا تغییرات در الگوهای چرخه رطوبت آمازون، بر روی جنوب برزیل تاثیر می گذارد. برای درک بهتر بزرگی این جنگل، تنها ذکر این نکته کافیست که مساحت آمازون، ۵ برابر مساحت ایران، ۱۷ برابر مساحت انگلستان و ۱۵ برابر مساحت آلمان است! از این رو، برای تماشای این جاذبهی زیبا باید ابتدا خود را به شهر شاهرود برسانید و از آنجا جاده آزادشهر را دنبال کنید.

این جنگل خودرو در حدود 450 هزار هکتار از این دامنهها را به زیر تسلط خودشان درآوردهاند و در ادامه رویششان به ترکمنستان و ایران رسیدهاند. تخمین زده میشود حدود ۲۳۵۰۰ نفر از عشایر ایران در ییلاقهای مختلف این منطقه زندگی میکنند. حدود 264 گونه پستاندار در این جنگل ها زندگی می کنند ، حدود 936 گونه پرنده و حدود 311 گونه خزنده نیز ثبت شده است. کیست از شما نداند که شرع بیقانون روح بیقالب و ارادهٔ بیآمر است؟ دیگری میگوید قانون محاسب عاملان شرع است. دیگری میگوید چگونه که ادیان موجد زندگی و ترقی ارواح است، قانون نیز موجد زندگی ابدان است.

رنان در جایی میگوید دین حق آن است که عقل را قبول نماید و علم اورا تصدیق بکند. بعد میگوید من با طبقهٔ روحانی کار ندارم، زیرا که آنها در میان هرملت هستند خودشان را وکیل خدا ساختهاند و از این ممر تحصیل معیشت میکنند. همچنین جنگلهای بارانی ارتفاعات مالزی باعث شکلگیری رودخانههایی شدهاند که 90 درصد نیاز آب شیرین این کشور را تامین میکند. • جنگل ارسباران از زیباترین مناطق گردشگری شمال غرب کشور محسوب میشود. این جنگل در شمال کانادا، روسیه و اسکاندیناوی کشیده شده است. گیرنده مغبون است نه دهنده، بلی! دولت مرکزی در طول دو دههی گذشته، هیچ فرد بادغیسی را نه به عنوان وزیر، معین، والی و حتا فرمانده امنیه تعیین نکرده است.

سر ملت ناموس اکبر افراد اوست، کیست از شما که تاکنون این سر یا – ناموس اکبر را نذر حفظ مقام خود ننموده باشد؟ در ختم فرمایشات خودمان تیمناً تأسی به خاتمالانبیا صلالله علیه و آله نموده به شما میگویم: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و رضیت لکم الاسلام دیناً… من برخاستم به منزل برگشتم. در هر قدم تو یک مرگ ناگهانی است؛ تا برگردی من از نگرانی میمیرم. به گزارش فرارو، پیگمهها دوست ندارند با خارجیها ارتباط برقرار کنند و از آنها عکس بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید