جنگل های استوایی و بارانی چیست؟

این پارک جنگلی در پاییز از مشهورترین جاذبه های طبیعی ایران برای بازدید به شمار می آید. لازم نیست که این 120 دقیقه در یک روز باشد و افراد میتوانند با روزی 20 دقیقه قدم زدن در فضای طبیعی یا پارک نزدیک محل زندگیشان از فواید بیشمار این عمل بهره مند شوند. ارسباران در حال حاضر بهعنوان پارک ملی شناخته میشود و تنوع جانوری زیادی نیز در آن وجود دارد؛ اما باید توجه داشت که این منطقه بهدلیل شکنندگی و چشماندازهای بکر در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ بهعنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظتشده، تحت حفاظت و نظارت اعلام شد.

یکی از معروفترین گمشدگان آمازون، پرسی فائوست بود که بعدها داستان او الهامبخش فیلمهای ایندیانا جونز شد. با در نظر گرفتن تغییر شرایط اقیلمی همهگیری پدیده زوال در این منطقه دور از ذهن نخواهد بود، بنابراین لازم و ضروری است، که دستگاه های متولی این جنگل ها با اجرای سیستمهای مراقبت و پیش آگاهی و اعمال مدیریت علمی، هماهنگ و سازگار با جنگل ضمن حفاظت و پشتیبانی مانع از وقوع این حادثه تلخ در منطقه شوند. این می تواند از طریق یا از طریق صندوق گاز بگیرد ، اگرچه خوشبختانه در متراکم ترین قسمتهای جنگل یافت می شود که به ندرت بازدید می شود.

علیرغم برخی ممنوعیت­ها و محدودیت­های قانونی در واگذاری معادن بویژه در عرصه­های جنگلی لیکن در سالهای اخیر و بویژه در سال پایانی دولت آقای روحانی، مجوزات بسیاری در راستای افزایش سطح و یا صدور پروانه اکتشاف و بهره­برداری صادر شده است و با موافقت ریاست سازمان جنگلها جهت آزادسازی 73 درصد از منابع­ملی کشور برای اکتشافات معدنی، عملاً مصوبات سال 1394 و 1395 که با ممنوعیت­هایی جهت معدنکاوی در استانهای شمالی کشور همراه بودند، به کنار نهاده شد و در حال حاضر سیلی از درخواست­های معدن­کاوی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات کل سرازیر شده است بدون اینکه برنامه­ای جهت احیاء و بازسازی معادن بهره­برداری شده و یا بازپس گیری و فعالسازی معادن غیرفعال ارائه گردد.

موضع “ضد دایوۀ” اتخاذ شده در اویستا که نشان هندۀ یک عمل عمدی است، میتواند بخوبی بربنیاد آمال زرتشتیان برای افتراق ایشان از هندو- آریائی ها وسایرین باشد که در جوار ایشان زندگی میکردند. جنگل تصادفی مشکل پردازش بیش از حد را در درختان تصمیم حل می­کند. میتوانید 1 ساعته خودتان را به جنگل برسانید. اوخود را بحیث یک واعظ (زاوتر) یاد نموده و دربارۀ اخذ وحی از اهورامزدا “خدای خرد” سخن میگوید.

تبصره 3- چنان چه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل میآيد. ایجاد اختلال در این سیستم میتواند اثرات پاییندست گستردهای در مناطقی که هنوز جنگلزدایی به آن نرسیده است، داشته باشد. باوجودیکه مذهب زرتشت توحیدی (یکتا پرستی) است، این بدین معنی نیست که خدایان دیگری دردین زرتشت وجود ندارد. عین مسئله را میتوان به بکتریا نسبت داد، این شاید محلی باشد که واعظان یا دیگران مذهب زرتشت را گسترش داشتند یا حد اقل ساحۀ که آنرا بسیار مهم میپنداشتند.

مذهب اعلان شده توسط اهوارامزدا بین نیکی و زشتی یا حقیقت و دروغ فرق قایل میشود. به آدم گفته میشود جانب حقیقت را گرفته و با دروغ بجنگد. یک پدیدۀ بسیاردلچسپ این حقیقت است که دیو(اهریمن) های پشتیبان انگرا ماینو که در اویستا بنام دایوه نامیده شده، درادبیات هندو- آریائی ها واژۀ عادی برای خدایان (دیوه) است. این جنگل یکی از بهترین انتخابها برای رهایی از روزهای گرم سال است؛ اما در فصل پاییز و زمستان بسیار سرد است و مسیر تردد آن در هنگام بارندگی مشکل خواهد بود. اغلب داروهایی که امروزه از آنها برای معالجه سرطان استفاده می شود، از درختان و گیاهان استوایی به دست می آیند.

درایران، زرتشتیان تا امروزاز ایفیدرا استفاده میکنند که درتعداد زیاد زبانهای ایرانی بنام هوم یاد میشود. زمانی درهزارۀ دوم ق م مردمان یا گویندگان زبانهای هندو- ایرانی درسرزمینهای که حالا بنام افغانستان نامیده میشود، مستقرشده وازآن عبورمیکنند. داشلی 3 عمده ترین ساحۀ مرغزار دربرگیرندۀ یک ساختمان تقریبا مستطیلی (با جوانب 88 در 84 متر) بنام “قصر” و در جوار آن یک تعمیرمستطیلی دیگر (“معبد”) میباشد که درداخل آن یک ساختمان کوچک دایروی قراردارد.

بتعداد 9 برج مستطیلی دیوارهای خارجی آنرا محافظت میکند. در طول مسیر به تابلوی دانشگاه علوم و تحقیقات آزاد اسلامی آیتالله آملی در سمت راست جاده بر میخورید که شما را به سمت بلیران راهنمایی میکند. البته ناگفته نماند که مسیر رسیدن به آبشار شرشر سخت است و تنها کوه نوردان حرفه ای میتوانند از آن دیدن کنند. در یک طرف از این مسیر نقاشی شده جنگلی زیبا قرار دارد و در طرف دیگرش شالیزار های برنج همراه با درختان میوههای جنگلی مثل ازگیل و زالزالک. این بود که در این پنجاه سال دورهٔ تقلید، در ایران بساطی چیده و طرحی ریخته شد که از تشخیص عقلای عالم اعتراف عجز مینمایند.

این تشخیص قسما بربنیاد هویت ویشتاسپ، حامی زرتشت متذکره دراویستا است. همچنان میتوان فرض کرد که اودرشرق یا شمالشرق دنیای ایران زندگی نموده، درمنطقۀ که ایرانیها تسلط داشته و بربنیاد مالداری وبدون تماس با زندگی شهری میزیستند. سوادکوه، شهری با چشم اندازهای طبیعی بی شمار که در هر فصل سال، گزینه های زیبایی برای رو کردن دارد. لازم به ذکر است روستای سعدین کلا دارای ویلاهای بسیاری است که در میان جنگل های سرسبز شمال آمل قرار دارند و این ویلا هم به صورت روزانه به گردشگران اجاره داده می شود و هم برای سرمایه گذاری و خرید می توانند انتخابی عالی باشند.

در 15 کیلومتری جاده قدیم آمل به بابل، در ورودی جاده فیروزکلا جادهای به سمت جنگل و کوه میرود. هر سال در ماههای ژوئن و اگوست، قبایل مستقر در جنگل آمازون و شهرهای اطراف جشنی به نام کوارپ برگزار میکنند. این آموزش ویدئویی برای دانشجویان رشته علوم و مهندسی جنگل و سایر علاقمندان این حوزه مناسب است. بدین ترتیب علی رغم آنکه ازدواج کرده و یک پسر نیز داشت ، خانواده را ترک گفت و زندگی خود را وقف یافتن راهی برای فائق آمدن بر مشکلات مردمانش کرد . اگربخواهیم بیشتردربارۀ زمان وزادگاه پیامبرایرانی بدانیم، اولا باید درک کرد که جهان اوهمانند واعظان ویدی که ریگویدا را تصنیف نمودند، یکی از پرورش دهندگان گاو بوده است.

ریاست زراعت و مالدارى قندوز، اظهار نگرانی میکند که در سه سال اخير، بيش از يکصد هکتار جنگل در اين ولايت توسط مردم محل وافراد زورمند قطع شده است. پستهزارهای بادغیس و هرات بزرگترین جنگل پسته افغانستان است که ساحه بیشتر از ۳۰ هزار هکتار زمین را پوشانیده است، این جنگل تا یک قرن قبل ۹۵ هزار هکتار بود و طی یک قرن گذشته بهویژه در سیسال اخیر توسط زورمندان تخریب شده و یکسوم جنگلات پسته از بین رفته است. روستای صخرهای کندوان در تاریخ 15 اردیبهشت 1376 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاست. یکی ازاین دیوهای دایوه، اندرا است که دردین ریگویدا یکی از معبودان عمده است.

صرفنظرازاینکه بورو درست است یا نه، معلوم است که درزمان زرتشت و سده های پس از آن، هیچگونه خط جدا کنندۀ روشن بین “ایرانیها” و “هندیها” وجود نداشته است. زرتشت یا اسلاف اوطوریکه معلوم میشود بطورآگاهانه با ساختاردین کهنۀ ایرانیان مخالفت کرده اند که دربین هندو- ایرانیها مسلط بوده و توسط هندو- آریائیها مورد تائید ونگهداری بوده است. قبل ازسعی بیشتربرای توضیح آمدن هندو- ایرانیها و زمان زرتشت، لازم است بالای یک عرصۀ خاص فرهنگ های هندو- ایرانی تاکید کنیم. هندو- آریائیها اولا دراوایل یا نیمۀ هزارۀ دوم آمده و بعدا توسط ایرانیها دنبال میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید