غار درفک، یکی از جاذبه های گردشگری گیلان

پارک جنگلی النگدره با هم طبیعت بکری دارد و هم از امکانات رفاهی و تفریحی خوبی برخوردار است. انواع امکانات رفاهی مثل نیمکت، میز و کباب پز برای رفاه حال گردشگران و اتراق کردن آن ها فراهم شده است. در پارک جنگلی النگدره، امکانات تفریحی و رفاهی متعددی وجود دارد که شامل جاده سلامتی، مسیر چوبی، ایستگاه دوچرخهسواری، زمین بازی کودکان، زمین ورزش بزرگسالان، خودروهای برقی، صندلی، نیمکت، آلاچیق سرویسهای بهداشتی، نمازخانه، ساختمان نگهبانی و فروشگاه مواد غذایی است. به گفته وی در صورت تخصیص اعتبار، مشکل بازسازی خودورهای آتش نشان خسارت دیده و خرید خودروهای آتش نشان، بیل مکانیکی بهکو و تراکتور موردنیاز در شهرستان ها برطرف خواهد شد.

با آنکه عده ی زیادی از کشور های منطقه از جمله ایران بمقدار زیادی پسته، تولید دارد که حتـا به پیمانه ی وسیعی بازارهای کشور ما مملو ازین پسته ها میباشند، اما کیفیت پسته آبی ایران خیلی پائین تراز پستۀ للمی افغانستان میباشد. تمدن اندوس بطورمناسب فقط پس ازسالهای 1920 روشن شده است که بواسطۀ درجۀ تکامل برنامه ریزی و معیارهای بلند عرصه های فرهنگ مادی مشخص شده و دربرگیرندۀ یک ساحۀ بزرگ بشمول پنجاب (با ساحۀ عمده هراپه) و وادی پائین اندوس (بشمول شهربزرگ موهنجو دارو) و مناطق ساحلی هند غربی و پاکستان جنوبی میباشد.

جوند از معدود ولسوالیهای است که از لحاظ بازسازی نیز توجه کمتر بدان صورت گرفته چنانچه نه چندان کلینک ساخته شده و نه از ساخت وساز مکتب و مدرسه بر حسب ضرورت خبری است. شاید از یک سوم تا % ۵۰ از منطقه جنگلی بتواند نوعی دشت بی درخت یا چمن زار شود. میرفتیم تا رسیدیم به جایی که از روی یخ آویزان، که پایینش درهای بی ته و عمیق است، باید عبور نماییم. باستان شناسان همچنان بقایای (ظاهرا) دیوارهای دفاعی با استحکامات مستطیلی را کشف میکنند که ساحه را احاطه میکند.

باستان شناس ایتالوی چهار دوره مهم را متمایز میسازد که قدیمترین آن، دورۀ 1 (بین 3200 و 2800 ق م) معاصر مندیگک 3 است. واضح است که این ساحه منحیث یک مرکزتولید برای تمام ساحه و شاید هم برای سرزمینهای دوردست بطرف شرق وغرب بوده باشد. این مه مقداری تراکم بسیار مورد نیاز را برای نوشیدن هر روز به بسیاری از گیاهان ارائه میدهد. بانک ملی را آقایان مستحضرند ملاحظه میفرمایند بانک ملی یک موسسهای است که تمام اعضای آن ایرانی هستند هیچ عضو خارجی هم اینجا وجود ندارد ولی کار این بانک مورد رضایت عمومی است زیرا هر فردی مسئول کار معینی است و همان روز باید کارش را انجام بدهد محاسباتش را توی دفتر عمل کند کار ارباب رجوع را انجام بدهد و خلاصه هیچ کاری را از امروز بفردا معوق نگذارد این مراقبتی که در این سازمان هست و از طرف فرد فرد اعضاء هست سبب شدهاست که بانک ملی خوب اداره شود دستگاههای دیگری هم هست در مملکت از آن جمله قسمتهایی در وزارت جنگ هستند که ما میبینیم در کارهای خودشان خیلی سریع و خیلی چابک و خیلی منظم بمراجعات مردم رسیدگی میکنند و کارهایی که بعهده شان هست انجام میدهند و خلاصه کمتر کار امروز و این هفته را به آینده میگذارند.

اصل تفکیک قوا درهرکشوری که بروید قوه مجریه قوه مقننه قوه قضاییه هست بعضی از آزادی خواهان یک قوهای راقائل هستند که آنراقدرت مطبوعات و قلم میدانند که حقیقتا هم قلم به نهضت مقدس ایران خیلی خدمت کردهمین لایحه آزادی مطبوعات بود که کمک کرد و افکار را روشن ساخت تا توانست ملی شدن نفت را جامه عمل بپوشاند و بهمین دلیل هم باید آزادی مطبوعات باشد و من از هیچ روزنامهای گله ندارم و همانهایی که مورداعتراض همکاران بندهاست و آمدند اینجا بعنوان نمونه و مثال بنده را یادکردهاند که اهانت کرده به بنده آقا اینها اهانت نکردهاند اینها انتقام است ولی بالاخره مطبوعات باید آزاد باشند باید بتوانند فحش بدهند و بالاخره قضاوت با ملت است قضاوت با تاریخ و ملت ایران است چندسال دیگر قضاوت میشود که کی خائن بود و کی خادم اما راجع به این گزارش هشت نفری چیزی است که در منزل بنده تهیه شده و همه آقایان امضا کردهاند یکی از همکاران محترم مرقوم فرمودهاند که درشان قلم همین بس که خداوند در قرآن فرموده ن والقلم بنده راجع به مقام و ارزش قلم زبانم عاجزاست امیدوارم که دیگران که قدرت بیان بیشتر از بنده دارند بتوانند حق مطبوعات ایران را مخصوصا راجع به مبارزات ملت ایران در جهت ملی شدن نفت تعریف و توضیح کنند و از این طبقه منوره که حقا یکی از پایه گذاران نهضت بودهاند تقدیر شایستهای بعمل آید (فرامرزی – یک اشارهای بفرمایید که شبها از پشت بام بعضی از ارباب جراید بالا میروند که شاید نصف شبی توی خانه باشند و بگیرندشان مثل نوبخت) خیلی اسباب تاسف است من خیال نمیکنم در این مجلس هیچیک از همکاران با این قضیه موافق باشند (صحیح است) (قناتآبادی – این معنایی است که تازگی برای حکومت ملی کردهاند) و باز کمال تاسف را دارم من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق خیلی جسارت کردم به آقای مهندس حسیبی او را من یکی از کسانی میدانم که در این مبارزه موثر قدم برداشته منتهی چیزی که هست خیلی تعصب بخرج میدهد و دنیا و علمای علم الاجتماع هم میگویند احساسات و عقل در روی دو خط موازی یا منطبق کمتر تطبیق کردهاند غالبا متنافرهستند و از هم دورمیشوند کمال حسن نیت را آقای مهندس حسیبی از خودنشان داده و هرچه را بگوید واقعا از روی ایمان میگوید منتهی از دو حال خارج نیست یا من اشتباه میکنم یا ایشان (معتمد دماوندی – یاهردو) بنده نیامدهام اینجا مبارزه با آقایان بکنم.

پانسور به حامل فرمان گفت برو به شمناز بگو من برای خلاصی یک طفل و دو دایه نیامدهام، میخواهم وظیفهٔ دوستی خودرا به خانوادهٔ شمناز به عمل بیاورم. از عود های صنعتی یا پایه اسانس فقط برای خوشبو کردن محیط استفاده می شود و به علت وجود گوگرد در ترکیبات آنها به هیچ عنوان مناسب استفاده در فضای بسته نیستند. این ساختمانها که احتمالا وظیفۀ مذهبی داشتند، شامل اتاق های سفید کاری شده با مسندها و اجاق های قرارداده شده درمرکزمیباشد. این جنگل از دیدنیهای شاهرود یکی از مناطق بکر ایران است و همانطور که میدانید، حیوانات وحشی از عناصر جداییناپذیر مناطق بکر هستند.

این انکشاف محدود به مندیگک نمیباشد. این جسم یکی ازچند اقلام مندیگک و تمدن هلمند است که مشابهت زیادی با کارنامۀ هنری بنام تمدن اندوس دارد. آنها در هر بار نیش زدن حجم زیادی از سم خود را وارد بدن قربانی میکنند که اگر به سرعت خارج نشود، باعث تنگی نفس میشود. همنوردان محترم با کمی تفکرواینکه اگر این اقدامات و برقرای تماس از طرف حسین آقا با تیم صورت نمیگرفت چه مشکلی پیش می آمد ؟ وی افزود: اگر معدنی در جهت اهداف منابع طبیعی و حفظ محیط زیست شامل درختکاری حرکت کرد میتواند ۲۰ درصد از معافیات دولتی بهرهمند شود.

هزاران سال است که این اتفاق رخ داده است، مسلماً از زمانی که انسان شروع به تبدیل شدن از شکارچی/گردآورنده به جوامع مبتنی بر کشاورزی کرد و برای جا دادن دامها، محصولات کشاورزی و مسکن به زمینهای بزرگتر و بدون مانع نیاز داشت. انوشیروان شیروانی وجود 23 گونه گیاهی منحصر به فرد را به عنوان یکی از شاخص های جنگل های ارسباران برای ثبت یونسکو ذکر کرد و افزود: 13 گونه این گیاهان در کل ایران وجود دارد اما 10 گونه آن منحصر به ارسباران است که یک ویژگی متمایز است.

یافته های مندیگک 4 و مسکونه های شرق آن یاد آور کشفیات قابل مقایسه با ساحات سیستان است. شبکه های تجارتی طوری انکشاف یافته که لاجورد و سنگهای نیمه قیمتی دیگرتدارک میشود. این فرهنگ بسیارتکامل یافته در وادی اندوس وحصص شمالشرقی فلات ایران درنیمۀ دوم هزارۀ سوم ق م شگوفان بوده است. احتمال زیاد وجود دارد در اواخر هزارۀ چهارم مردمانی از ترکمنستان از طریق جنوب افغانستان به کناره های وادی اندوس مهاجرت نموده باشند. از مراحل مربوط به دورۀ (4 سی) در تپۀ یحیی، 27 لوحۀ ایلامی یکجا با مهرهای استوانۀ، سفالی رنگارنگ جیمیت نصر و ظروفی با لبه های مورب کشف شده که تماما نشاندهندۀ رابطۀ نزدیک با ایلام و بین النهرین هزارۀ چهارم است.

خانه ها ازخشت پخته اعمارشده، شهرها مستحکم شده و با سیستم های فاضلاب عمومی و چاهها تامین شده است. باینترتیب تماسهای رو بافزایش با دنیای خارج، طوریکه بار ها درتاریخ افغانستان رخ داده است، باعث انکشاف بیشتر اقتصادی واجتماعی و گروهبندی تباری مردمان زندگی کننده درفلات میشود. اگرآخرین انکشافات تاریخی را درنظرگیریم، مردمان تجند و مناطق همسایه موقعیت طبقۀ مسلط دربین نفوس بومی مندیگک و وادی کویته را نیز کمائی میکنند.

موقعیت مائیسیس و ساکاهای او نیز بسیار دلچسپ است. دریافت یک قبر کانالدار بسیار دلچسپ است. یکی ازمشهورترین یافتهای مندیگک مربوط به مراحل آخری دورۀ 4 است. دورۀ 4 درواقعیت نشان دهندۀ انتقال مندیگک از یک دهکده بیک مرکزعمدۀ شهری است. همهساله برای گسترش جنگلات پسته در بادغیس از طریق انجمنهای فعال در این بخش اقدام میشود. پیش تر اشاره ای به آرامگاه امامزاده سید حسن ولی کردیم که در روستای نیاک واقع شده و از این روستا هم از توابع شهرستان لاریجان است.

باید چیزفوق العاده مهمی در اواخرهزارۀ چهارم رخداده باشد، طورمثال فشارنفوس (جمعیت) ازجلگه های آسیای میانه که باید اولین نمونه ثبت شده حادثۀ باشد که بر سراپای تاریخ حصص شرقی فلات ایران غلبه دارد. یک کاهش عمومی قابل ملاحظه درتولید پیکره های زنانه دیده می شود، با وجودیکه نمونه های مراحل اولیه این دوره باصطلاح “معبودان مادر ژوب”، یکنوع پیکره زنانه که وسیعا در شرق آن در پاکستان فعلی یافت میشود (طورمثال مهرگار7)، پیدا شده است. بدون شک بعضی ازآنها با شبکۀ مبادله ارتباط دارد که در سده های قبلی بوجود آمده و دراشیای زیادی که بطورآشکاردارای منشای بین النهرینی بوده و درساحات بکما یافت شده اند، نمایانده میشوند.

دوره های 2 و 3 ساحۀ بزرگ شهر سوخته دربرگیرندۀ افزارهای سیاه- سفید و سیاه- سرخ، پیکره های انسانی و نیمه انسانی و نشاندهندۀ استعمال وسیع مهرهای محفظۀ است. باستان شناسان همچنان تعداد زیاد مهرهای سنگی مستطیلی را کشف کرده اند که با کتیبه های دریک خط غیرالفبائی و تا کنون خوانده نشده حکاکی شده اند. دورۀ 4 مندیگک دربرگیرندۀ تعداد زیاد مهرهای سنگی و یک میخ برونزی دارای سرحلزونی است. مانند مندیگک ابعاد ساحه بطورقابل توجهی افزایش مییابد، از حدود 17/15 هکتار در دورۀ 1 بحدود 150 هکتاردردورۀ 3. مقدارهنگفت مصنوعات تکمیلی وناتکمیل و بقایای دیگریافت شده است.

زبان اصلی زومیت فارسی است؛ لطفا در هنگام ارسال مطالب از زبان فارسی استفاده کنید. بازی جهنم سبز شبیه ساز بقا است؛ بهطویکه باید بازیکن بتواند زنده ماندن و نجات یافتن خودش را تضمین کند. آنها احتمالا نوع خاص پیکره زنانه و شاید رسوم مشخص تدفین را معرفی نموده باشند. چون این عرصه ها بآسانی و بطور وسیع میتواند توسط صنعتگران محلی در مندیگک و وادی کویته پذیرفته شود، عین مردم شاید مشخصات فرهنگی نا شناخته را نیز معرفی نموده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید