پایان نامه، مقاله، ترجمه، پروژه

در ساعات روزبه این دلیل که شاخ و برگ درختان مانند حفاظی در برابر پرتو نورانی خورشید قرار میگیرند، دمای هوای جنگل کمتر از دمای فضای غیر جنگلی است و در طول شب نیز به این دلیل که تغییر و انعکاس حرارتی دما در محیط و خاک جنگلی کمتر است، هوای محیط جنگلی خنکتر از فضای باز است. اداره ملی حفاظت محیط زیست جنگلات نورستان، دشت ولسوالی ناور غزنی، ولسوالی امامصاحب کندز و ولسوالی درقد تخار را به عنوان ساحات محافظتشده و پارکهای ملی در کشور اعلام کرد. در جنگلهای حوزه اداره کل حدود 6/1 میلیون واحد دامی وجود داشت که بیش از350هزارواحد دامی از جنگل خارج شده اند ودرحال حاضر 25/1 میلیون واحد دامی درعرصه های جنگلی حضوردارند .

پسر محبوب من، تو گرامیتر از جان منی، نتیجهٔ حیات چندین سالهٔ منی، وارث واحد منی، هرچه دارم از آن توست. نام او(سانسکریت – واسودیوا) با کرشنا خدای هندیـان (پسر واسودیوا) مطابقت دارد کـه تناسخ دوبارۀ ویشنو است. علاوه بر این، سنگ هایی که برای ساخت شهر استفاده شده اند بسیار عظیم و فاصله معدنی که از آن استخراج شده اند بسیار دور بوده است. معروف ترین چشمه های آبگرم جنگل بلیران که مستر بلیط استفاده از آن ها را به علت خواص فوق العاده شان، توصیه می کند؛ گرو و لاله زار هستند.

سکه های مسی “امپریـال” جدید سوترمـیگاس نشاندهندۀ سر اشعه دار(فرضی) مـیترا دریک روی ویک مرد اسپ سوار درون روی دیگر هست (یعنی ادامۀ عنعنۀ قبلی توسط حاکمان ساکا کـه ازیس و ازیلیسیس شروع کرده بودند). از دیگر جاذبههای گردشگری در منطقهی ارسباران، چشمههای آب معدنی گرم و چشمههای سرد است که خوشبختانه محبوبیت بسیاری در بین گردشگران و مسافران کسب کرده است. آنکه از تعرفهٔ گمرکی نوین گله کرده و زیانهای آنرا بکشور و بازرگانی میشمردند. از یک طرف دل را رعب مرگ ترغیب به ابراز جرئت و قوت و امید مینمود، و از یکطرف ضعف استعداد و مدافعهٔ بشری در مقابل قدرت موانع طبیعی وحشت دیگر میفزود.

به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤسای واحدهایتابعه تفویض نماید. بگمان اغلب معلوم مـیشود او مانند تعداد زیـاد سیـاسیون قبل و بعد از خودش، کاملا فرصت طلب و درجستجوی حالاتی بوده کـه بصورت بهتری بتواند قاعده قدرت خود را تقویـه کند. متن مـیگوید، معبد اصلا بنا بـه فرمان کنیشکا اعمار شده و توسط یک ناظر محلی بنام نوکونزوک بعد از یک دورۀ زوال اعاده شده، وقتیکه آبرسانی بـه معبد خشک مـیشود.

درونخانۀ (حجره) عمده دربالای قدمـها (شکل 8) اکثرا بحیث یک معبد آتش توضیح مـیشود، اما سندی وجود ندارد کـه آنرا تقویـه کند، آتش درون درونخانـه مـیتواند “دودمانی” باشد نسبت باینکه “الهی” درنظرگرفته شود. مسکونه ها شامل یکتعداد مجموعۀ تعمیرات بزرگ بشمول یک ارگ سه هکتاری است که دربر گیرندۀ یک قصر(؟) و یکتعداد تعمیرات بزرگ است.دراینجا همچنان یک معبد، قصبات مسکونی و یک گورستان وجود دارد که شامل بیش ازیکهزار اسکلیت است. مطابق هوهان شو و اگر تشخیص های ما صحیح باشد، کوجولاکدفیزیس توسط ینگاوژین (یین- کاو- چین) جانشین مـیشود کـه امپراطوری کوشان را که تا عمق نیم قارۀ هند توسعه مـیدهد.

چگونه میتوکندری گیاه مانع ورود پروتئین های کلروپلاست می شود؟ دسترسی به ارسباران از مسیرهای متفاوتی میسر است که از مهم ترین آنها می توان از طریق تبریز اشاره کرد. جنگل بارانی Taman Negara در مالزی با حدود 130 میلیون سال قدیمی ترین جنگل کره زمین است. باینترتیب این مـیتواند یکی از سلسله معابدی باشد کـه درسراسرامپراطوری کوشان اعمارشده است. مسئله اینستکه هیچیک ازنامـهای شاهان کوشان کـه ازسکه ها و منابع دیگرشناخته مـیشوند، بـه ینگاوژین اشاره نمـیکند. متن های بکتریـائی و هندی مـیانـه اشاره بـه ویما دارد، اما از اینکه این ویماکدفیزیس یـا اسلاف او، ویما تک (تو) مـیباشد، هنوزنامعلوم است.

متن باوجودیکه خواندن آن عاری از مشکلات نیست، بـه پدر جد کنیشکا بنام کوجولاکدفیزیس، بـه پدرکلانش بنام ویما تک (تو) و پدرش ویما کدفیزیس اشاره مـیکند. یکی ازاین متن ها بنام کتیبه بزرگ ارائه کنندۀ کنیشکا اونیندو “کنشکای پیروزمند” هست که درون مدخل عمدۀ راهزینـه قراردارد. دراینروزها این قسمت افغانستان بسیـار کم جمعیت مـیباشد، اما درزمان کوشان ممکن هست وضع بسیـارمتفاوت بوده باشد. درزمان هویشکا، جانشین کنیشکا، تولید سکه های طلائی کنیشکا باقی مـیماند اما سکه های مسی اومتفاوت اند. سکه های هویشکا، یکجا با سکه های ویما 2 کدفیزیس و کنیشکا درآهین پوش توپه (گنبد)، حدود 2 کیلومترجنوب جلال آباد یـافت شده اند.

ولایت بامیان پایتخت فرهنگی سارک و یکی از ولایت های مرکزی افغانستان می باشد. و نویسندهٔ تاریخ بیداری که خود از بستگان طباطبایی میبوده، و در این داستانها پا در میان میداشته، و بیشتر این آگاهیها از کتاب اوست، نمینویسد که دو سید بهر چه با هم پیمان بستند، و چه در اندیشه می داشتند، و از گفتگوی آندو، چیزی نمیآورد. حاکم هندو- پارتیـان جنوب افغانستان، پاکوریس، این نوع را دوباره ضرب زده و باینترتیب نشاندهندۀ استقلال افغانستان جنوبی و کرونولوژی نسبی دو حاکم مـیباشد.

یکی ازساحات بسیـارشگفت انگیزکه منتظرکاوشـهای باستان شناسی مـیباشد وردک، حدود 30 کیلومتردرشمالغرب کابل است. جنگ آمازون خانهی بیش از ۲/۵ میلیون گونه از حشرات است. در اینجا می خواهیم به این نکته که « چرا جنگلهای آمازون برای جهان اهمیت دارند؟ فریس اضافه میکند که نوع غیر معمول فسیلشدن، فسیلهای زمین مکگرت را برای آنالیز با میکروسکوپهای الکترونی روبشی (SEM)، یکی از قویترین میکروسکوپهای موجود، بسیار مناسب میسازد. وجود طبیعتی بی نظیر و دست نخورده سبب شد که این جنگل ها به یکی از زیباترین مناطق شمال غرب کشور تبدیل شوند. تورهای دو روزه و سه روزه تماشای مناطق استپی و كوهستانی و جنگلی بالاتر از ابرها و دیدار از آرامگاه شیخ بسطام وجود دارند.

سیاره سبز با همکاری متخصصان علوم باغبانی- گیاهشناسان و متخصصین علوم جانوری از اقصی نقاط جهان سبب شده است که گردشگران با ورود به این جنگل علاوه بر انواع گیاهان گرمسیری، شاهد حیاتوحش خاص این مناطق نیز باشند و این به این معناست که شما میتوانید انواع پرندگان، عنکبوتها، مارها، جوجه تیغیها را ببینید. این نشان میدهد که عمل دفن در یک زمان ثابت در طول سال رخ میداده است. در زمان حاضر نظاریها توسط امام زندۀ آنها آغا خان چهارم (شاه کریم الحسینی) رهبری میشوند که ادعای نَسَبی (تباری) از امامان الموت دارند (او نواسۀ آغا خان سوم (1877- 1957) است که نظاری ها را دوباره تنظیم نمود.

دویست فرسخ پیاده روی مرا مثل امروز خسته نکرده بود؛ حالت نشستن و سخن گفتن نداشتم، رفقا از من بدتر کوفته بودند، تصور بکنید با این یابوهای صد ساله که در هر قدم سکندری میخورد دود از مغز سواره به در میرود، و دندانهایش به هم خورده میخراشد. «ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال مملکت ایرانیم. او میگوید: «سازمان مدیریت بحران هم میتوانست از صندوقی که هر ساله ردیف بودجه خاص میگیرد مستمری یا دیه آنها را بدهد. ویما 2 کدفیزیس اولینی هست که درپهلوی سکه های مسی، سکه های طلائی نیزعرضه مـیکند.

بسیـارممکن هست این نام درمنابع چینائی بصورت نادرست نقل شده باشد. همچنان ممکن هست نام چینائی افاده کنندۀ یک عنوان یـا نام دیگر شاه باشد. اما براساس روایات جدیدتری، این نام برآمده از بابک بابک پور مرداس یا بابک خرمدین، سردار ایرانی جنبش خرمدینان آذربایجان در قرن هشتم میلادی در دوره خلافت عباسیان است که در این قلعه استقرار داشته است. باستان شناسان نتوانسته اند بفهمند که آنها چرا و چطور ساخته شده اند.

حفریـات باستان شناسی درین قسمت افغانستان شاید یکروزی این مسئله را روشن سازد. شواهد سکه شناسی نشان مـیدهد کـه کوجولاکدفیزیس توسط شاهی جانشین مـیشود کـه دربالای سکه هایش خود را بنام “سوتر مـیگاس”، نجات دهندۀ بزرگ مـیخواند. سکه های مسی واسودیوا و جانشینان او تنوع بزرگی را نشان مـیدهند کـه دربرگیرندۀ سکه های دارای شیوا و نرگاو و سکه های دارای اردوکشو است. باینترتیب، سلطنت کوشان درکوتلهای اطراف کوههای هندوکش متمرکز بوده و ساحۀ کابل دارای اهمـیت خارق العاده مـیباشد کـه دربرگیرندۀ محورامپراطوری و وصل کنندۀ جلگه های حاصل خیز بکتریـان درشمالغرب با جلگه های هند درون جنوبشرق است.

متاسفانـه خواندن متن ها هنوزمشکل بوده و حتی معلوم نیست این کتیبه های کـه با زبانـها و خط های مختلف اند، دربرگیرندۀ عین پیـام باشند. قهرمانان سکه های اولیـه کنیشکا درزبان و خط یونانی اند، اما درسکه های بعدی، خط یونانی به منظور نوشتن بکتریـان استعمال مـیشود. بآنـهم معبودان ایرانیـان غبله داشته واین بخصوص درمورد سکه های مسی کنیشکا صدق مـیکند. سکه های طلائی ویماکدفیزیس یکجا با سکه های پسرش کنشکا درجاهای دیگر، درمکان مقدس بودیستی شیوه کی، 11 کیلومترجنوب کابل یـافت شده است.

اینـها وسکه های دیگرنشاندهندۀ تنوع عقاید دینی درامپراطوری کنیشکا و درعین زمان تضعیف کنندۀ شـهرت عنعنوی کنیشکا بحیث بزرگترین مروج عقیدۀ بودیستی است. کتیبه بالای جامۀ این تمثال مـیگوید: “شاه بزرگ، شاه شاهان، اعلیحضرت کنیشکا”. درون اینجا تنوعاتی وجود دارد، اما یک صفحه تمام سکه ها حامل قهرمان یونانی “شاه شاهان، ناجی بزرگ” (سوترمـیگاس) است. یکجا با این سکه ها کـه در یک ظرف ستیتایت (سنگ صابون) دربین مخروبه های یک گنبد (ستوپه) یـافت شده، یک سکه طلائی امپراطوررومـی، تراجان (98- 117 م) وجود دارد، بدین معنی کـه این ذخیره گاه با سکه های ویماکدفیزیس بعد از 98 م ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید